Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Η Καραμέλα στο διεθνές συνέδριο αξιών 2014

Το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκε με την παράσταση που σαν θέμα της είχε ένα ταξίδι στα είδη θεάτρου, αλλά και με την έκθεση-παρουσίαση-αξιολόγηση των παιδαγωγικών μας δράσεων.

Μεγάλο μέρος των παιδαγωγικών μας σχεδίων εργασίας, εντάχθηκε στα παραπάνω, και η πλειοψηφία των παιδαγωγών του σχολείου μας,  με συντονιστή τον κύριο Άρη Μαυρομμάτη, ετοίμασαν  «βαλίτσες» με πολύτιμο υλικό από όλες τις δράσεις,  προκειμένου να συμμετέχουν στο διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Living Values education , στη Ζάκυνθο (4,5 & 6 Ιουλίου), με θέμα τις αξίες στην  προσχολική ηλικία.

Το σχολείο μας παρουσιάζει εισήγηση με θέμα «Τα παιδιά ταξιδεύουν στο Πλατωνικό σπήλαιο»  η οποία βασίζεται σε σχέδια εργασίας που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014.


Οι ανθρώπινες αξίες, όπως αυτές απαντώνται στα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την συγκρότηση των θεσμών των κοινωνιών και των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των εποχών. Η επαφή των παιδιών με τα κείμενα αυτά, τα φέρνει κοντά με εκείνες τις αξίες που διαμορφώνουν ανθρωποκεντρικές κοινωνίες. Ένα από τα σημαντικότερα αυτά έργα είναι εκείνο της Πλατωνικής Πολιτείας.

Ο Πλάτων γνωρίζει πολύ καλά ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται σε μια πολιτεία είναι συνάρτηση του ήθους, της αρετής και της δικαιοσύνης πρωτίστως των αρχόντων, αφού τελικά μόνο ατομικά προσδιορισμένοι άνθρωποι άρχουν και όχι «οι νόμοι» ή «οι ιδέες» ή «ο λαός», αλλά και της ηθικής ουσίας που θα υπάρχει στους αρχομένους. Υπ’ αυτούς τους όρους η Παιδεία προβάλλει ως μια ρεαλιστική δυνατότητα, ίσως η μόνη ρεαλιστική δυνατότητα και ο Πλάτων στηρίζει τα πάντα σ’ αυτήν, στη διάπλαση της ηθικής και πνευματικής προσωπικότητας ( της μόνης πραγματικής διαλεκτικής σύνθεσης στη ζωή) έχοντας την τραγική επίγνωση ότι αυτό που όλο κι όλο μπορούμε να αντιτάξουμε σαν ανάχωμα στην πλημμυρίδα του κακού είναι η γνώση, η αρετή, η ομορφιά.

Η συμμετοχή της Καραμέλας στο συνέδριο,  αποτελεί μια πρόταση για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο τα μικρά παιδιά της Νηπιακής ηλικίας θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα  για την αναζήτηση εννοιών των ανθρώπινων αξιών, όπως για παράδειγμα οι έννοιες του «δικαίου» και της «αλήθειας».

Ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιχειρήθηκε, στηρίζεται: 

  •          Στην δημιουργία προκλήσεων οι οποίες προέκυψαν:

διαβάζοντας ένα μύθο (συγκεκριμένα τον μύθο του σπηλαίου από το Πλατωνικό έργο Πολιτεία),  παίζοντας και σκηνοθετώντας ένα θεατρικό παιχνίδι που είναι βασισμένο στον συγκεκριμένο μύθο και τέλος παίζοντας με ένα διαδραστικό παιχνίδι που έχει την μορφή αλληλεπιδραστικού εκθέματος, αναζητώντας σχέσεις ανάμεσα στα τρισδιάστατα αντικείμενα και τις σκιές τους. Αξιοποιώντας έτσι εν γένει όλες τις κιναισθητικές και λογικές ανάγκες των μικρών παιδιών, οι προκλήσεις αυτές κατέστησαν  δημιουργοί ενός πλήθους  ερωτημάτων (κάτι που άλλωστε είναι ίδιο της παιδικής ηλικίας).
  •       Στην ανάπτυξη διαλόγου που προέκυψε με αφορμή τα προηγούμενα ερωτήματα.
Μέσω του διαλόγου επιδιώκεται εκτός των άλλων, η ανάδειξη του σεβασμού στην γνώμη του καθενός πέρα από την διαφορετικότητα των αντιλήψεων, αλλά και την διάθεση μας να θέσουμε και τις δικές μας θέσεις υπό αμφισβήτηση αν αυτό κριθεί απαραίτητο, ανακαλύπτοντας έτσι το δρόμο που οδηγεί στην αναζήτηση της αληθούς γνώσης.

Τα παιδιά έφτασαν σε μία προσωπική ρήξη ανάμεσα σε αυτό που φαίνεται (σκιά) και σ’ αυτό που πραγματικά είναι. Μέσα από τις ρήξεις και τις προσωπικές αντιφάσεις τα παιδιά προσεγγίζουν τον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να ανακαλύψει την αλήθεια και το δίκαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου