Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Όταν το "εγώ" γίνεται "εμείς"

Το σχολείο μας θέτει ως κεντρικό άξονα της παιδαγωγικής διεργασίας την αειφορία σε ένα πλαίσιο που δεν αφορά μόνο σε θέματα γύρω από το περιβάλλον, αλλά την εφαρμογή του όρου επί της ουσίας σε καθημερινές πρακτικές .
Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Μια από αυτές αφορά το «σχετίζεσθαι»  . Στη σχέση δηλαδή που αναπτύσσουν τα παιδιά με τα μέλη της ομάδας τους αλλά και με τους γύρω τους.


Συναποφασίζουμε βάση των αιτημάτων που έχουν εκφράσει τα παιδιά (πάνω φωτο)
Για θέματα ενημέρωσης προσκαλούνται εκπρόσωποι τοπικών φορέων (κάτω φωτο)

Τα παιδιά  αποκτούν γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς του σχολείου, καθώς και  με παιδιά διαφόρων ηλικιών (μεικτές ομάδες).
Πώς μεταφέρει ένα μεγαλύτερο παιδί τη γνώση σε ένα μικρότερο...
Το παιδί είναι καλύτερος πομπός.
Μεικτές ομάδες
Με αυτό τον τρόπο πέρα από το γνωστικό τους πεδίο, αναπτύσσουν την κοινωνική τους αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και  αξίες της αειφορίας που έχουν σχέση με έννοιες όπως η δικαιοσύνη, η αυτονομία, η υπευθυνότητα κ.α

Συμμετοχή  γονέα-ειδικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα παιδιά εντοπίζουν ένα πρόβλημα, προσκαλούν το γονέα,
του θέτουν ερωτήματα και πάνω στις συμβουλές-οδηγίες του ενεργούν. 
Συμμετοχή-συνεργασία γονέων σε δράσεις του σχολείου
Έτσι το σχολείο, αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό μάθησης που διέπεται από δημοκρατικές και συνεργατικές  κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες τα παιδιά αποκτούν μια ευελιξία ως προς την πρόσληψη μιας πληροφορίας. Το σχολείο γίνεται χώρος δημιουργικής αλληλεπίδρασης των παιδαγωγών, των συνεργατών αλλά και ατόμων ή φορέων πέρα από αυτό.
Είναι σημαντικό για όλους μας η κοινότητα να συμβάλει στο «άνοιγμα» και στην εξωστρέφεια του σχολείου.

Ομαδοσυνεργατικά....


Το σχετίζεσθαι αποτελεί την πλατφόρμα που θα στηρίξει το μετέπειτα άνοιγμα του ατόμου στην κοινωνία. Το σχολείο, είναι ο τόπος που βοηθά το παιδί να νιώθει ότι ανήκει κάπου. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να .. ανοίξει το βήμα του στον κόσμο. 
Η ομαλή συνύπαρξη του «εγώ» με το «εμείς» δημιουργεί τις συνθήκες για αειφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου