Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Από το χθες στο σημερα, το πριν στο μετα και απο το σπιτι στο σχολειο

Το Μουσείο Σύγχρονης Έκφρασης αφορμή για πολλαπλές μεταβάσεις


Ο άνθρωπος από την αρχή της ιστορίας του αρχίζει να δημιουργεί, φτιάχνει και εξελίσσεται με τη βοήθεια των υλικών που βρίσκει στο περιβάλλον του. Τα αντικείμενα μετασχηματίζονται με τη δική του παρέμβαση και αποκτούν διαφορετικές χρήσεις. Με τον τρόπο αυτό ένα άχρηστο φαινομενικά αντικείμενο μετατρέπεται σε ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης, ενώ άλλοτε ήδη έτοιμες κατασκευές αξιοποιούνται ανάλογα με την περίσταση. Μέσα από τον όμιλο "Μουσείο" ωθήσαμε τα παιδιά να εξελίξουν την έμφυτη αυτή τάση του ανθρώπου για επεξεργασία των υλικών με οργανωμένο τρόπο.


 Τα παιδιά αυτοσυστήνονται στην ομάδα μέσα από ένα παιχνίδι που επιλέγουν να φέρουν από το σπίτι. Το αντικείμενο γίνεται αφορμή για πληθώρα δράσεων. Η ομάδα πλαισιώνει με περιβάλλοντα  το εκάστοτε αντικείμενο.Τα παιδιά αυθόρμητα εναλλάσσουν τους ρόλους του θεατή και του δράστη προκειμένου να επεξεργαστούν το αντικείμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ντύνοντας το κάθε φορά με τα προσωπικά τους βιώματα και επιθυμίες.Οι δράσεις που στήνονται κάθε φορά προτείνονται κατευθείαν από την ομάδα. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Προτείνουν υλικά, τα δοκιμάζουν και προσπαθούν να τα μετασχηματίσουν. 

Με αφορμή μία κούκλα- μωρό...

                       Σε ρόλο σχεδιαστών ρούχων τα παιδιά φτιάχνουν ρούχα για την κούκλα...


Μετράμε τα ρούχα για να δούμε αν ταιριάζουν...Πολλαπλές μεταβάσεις χρωματίζουν  την πορεία μιας καλής ζωής. Τα παιδιά μέσα από τη θεματική Μουσείο έκαναν το πέρασμα, τη μετάβασή τους, από το σπίτι στο σχολείο. Το παιχνίδι λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πυλώνες εφόσον βοήθησε τα παιδιά να μεταφέρουν στην ομάδα της τάξης, με τρόπο δημιουργικό, βιώματα που φέρουν ήδη από το οικογενειακό πλαίσιο και να τα αναδείξουν. Το παιδί καθώς αντιλαμβάνεται ότι οι εμπειρίες και οι σκέψεις του έχουν αξία για το χώρο που βρίσκεται αρχίζει σταδιακά να τον εμπιστεύεται και αφήνεται ελεύθερο. 


Ο όμιλος του Μουσείου λάμβανε χώρα δύο φορές την εβδομάδα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο. Τα παιδιά των δύο προπρονηπιακών ομάδων αυτονομήθηκαν, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη και αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους. Οι παιδαγωγοί αποκόμισαν και οι ίδιοι πληθώρα θετικών εφοδίων. Κυριότερο από όλα είναι ότι ο ρόλος του θεατή που είχαν τις περισσότερες φορές στη διάρκεια των δράσεων τους βοήθησε να αφουγκράζονται ακόμα καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες της ομάδας.