Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Ανακαλύπτουμε τα μυστικά του ήχου μέσα από τα μονοπάτια της μουσικής

Τα μουσικά όργανα της αυλής του σχολείου στάθηκαν το έναυσμα
για την έναρξη του ταξιδιού μας.


Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες και χρησιμοποιώντας φωτογραφικές μηχανές καλούνται να ανακαλύψουν τα «κρυμμένα» μουσικά όργανα της αυλής.
Τα φωτογραφίζουν, τα δοκιμάζουν και στο τέλος προσπαθούν να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν κατασκευαστεί.

Μέσα από την παρατήρηση και τη χρήση τα παιδιά ανακαλύπτουν τα χαρακτηριστικά του κάθε μουσικού οργάνου και ζητάνε να μάθουν περισσότερα για τα μουσικά όργανα και τον ήχο που παράγουν.


 Εικονικές απεικονίσεις

Μεταλλόφωνο


Έγχορδο


Πνευστό


Το ενδιαφέρον των παιδιών για τα μουσικά όργανα και τον ήχο ήταν μεγάλο. 
Τους ζητήθηκε να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον ήχο (τι γνώριζαν, τι θα ήθελαν να μάθουν…).
Στόχος της δραστηριότητας ήταν να ανακαλύψουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και να διατυπώσουν τις απορίες του. 


Μεθοδολογία 
 • Βιωματικό
 • Αλληλεπιδραστικό
 • Αφαιρετικό

Φυσιολογία: Ακοή και αυτί

Στόχος: Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την λειτουργία της ακοής και του αυτιού.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
- Tα παιδιά κάνουν υποθέσεις για τη λειτουργία του αυτιού.
- Παρακολουθούν ένα βίντεο σχετικό με τη λειτουργία της ακοής.
- Φωτογραφίζουν το αυτί του συμμαθητή τους και διαπιστώνουν ομοιότητες και διαφορές.
- Ζωγραφίζουν τους ήχους που «χαϊδεύουν»  και τους ήχους που «γρατζουνάνε» τα αυτιά.

                                       


 Φυσική: Ήχος
Η φωνή μας είναι ήχος;
Στόχοι:
Nα κατανοήσουν τα παιδιά ότι το ανθρώπινο σώμα παράγει ήχους. 
Να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία της φωνής και της στοματικής κοιλότητας.

Ανάπτυξη δραστηριότητας: 
- Τα παιδιά χρησιμοποιώντας καθρέφτες παρατηρούν τη στοματική κοιλότητα.
- Εκφέρουν φθόγγους και παρατηρούν πως αλλάζει η στοματική κοιλότητα.
- Αγγίζουν το λάρυγγα και νιώθουν τις παλμικές κινήσεις.
- Κάνουν υποθέσεις για το πώς προκαλείται η παραγωγή των ήχων στο σώμα.
- Τέλος αποτυπώνουν τους φθόγγους και τους άλλους ήχους που παράγει το ανθρώπινο σώμα.


Εικονικές απεικονίσεις των φθόγγων: α, ε, ι, οΑπεικονίσεις των ήχων που παράγει το ανθρώπινο σώμα


Φυσική: Ήχος
Παραγωγή και διάδοση

Πείραμα 1: Χορεύοντας στο ρυθμό της κουτάλας


Τα παιδιά πρότειναν να δοκιμάσουν να χτυπήσουν απευθείας το μεταλλικό κουτί επειδή δυσκολεύονταν να προκαλέσουν αναπήδηση στη ζάχαρη χτυπώντας το μεταλλικό αντικείμενο.

Πείραμα 2: Κόβω το καλαμάκι και αλλάζω τους ήχους

Πείραμα 3: Τα κύματα του ήχου

 


Πείραμα 4: Ο χάρακας που κινείται

  
Εικονική απεικόνιση του πειράματος


Ήχος και μουσικός ήχος
Ανακαλύπτοντας τα έγχορδα μουσικά όργανα

Στόχος: Nα μπορέσουν τα παιδιά να διακρίνουν το ύψος, τη διάρκεια, την ένταση και την χροιά των μουσικών οργάνων.

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
- Ακούνε τέσσερα διαφορετικά μουσικά όργανα (βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο) και προσπαθούν να βρουν ομοιότητες και διαφορές στον ήχο.
- Με κλειστά μάτια προσπαθούν να μαντέψουν ποιο μουσικό όργανο είναι.
- Αποτυπώνουν τους ήχους των μουσικών οργάνων που ακούν με όποιο τρόπο θέλουν.
- Αντιστοιχούν τα ονόματα των μουσικών οργάνων με τις εικόνες.
- Στο τέλος φτιάχνουν αινίγματα για κάθε μουσικό όργανο.


Διασύνδεση με τη γλώσσα

Αντιστοίχιση εικόνας και γραμματικών συμβόλων


Παιχνίδια με τη γλώσσα

  

Ήχος και μουσικός ήχος
Ανακαλύπτοντας του μουσικούς σωλήνες


Η κλίμακα στη μουσική δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σκάλα από ήχους. Και σε αυτή τη σκάλα, στη δυτική μουσική, διακρίνουμε δύο ειδών σκαλοπάτια. Τους τόνους (τα μεγάλα σκαλοπάτια) και τα ημιτόνια (τα μικρά). 

Χρησιμοποιώντας τα boomHackers δείξαμε τα σκαλοπάτια αυτά, καθώς στην κατασκευή τους (όπως και στην κατασκευή όλων των μουσικών οργάνων στα οποία ο ήχος αλλάζει όχι από την πυκνότητα αλλά από το μέγεθος του υλικού). Τα παιδιά στο τέλος της δραστηριότητας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων τους.
Η ομάδα που είχε επιλέξει να μετρήσει το μήκος των σωλήνων με αριθμούς διαπιστώνει μέσα από την παρουσίαση της ότι η μέτρησή της είναι ανακριβής.
Η ομάδα που είχε χρησιμοποιήσει σχοινί είχε μετρήσει σωστά το μήκος των σωλήνων και στη συνέχεια μπόρεσε να αντιστοιχίσει τις νότες.

         

Σύνθεση του δικού τους μουσικού θέματος

Στόχοι: Τα παιδιά να μπορέσουν να συνθέσουν ένα μουσικό κομμάτι αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας.Χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να «γράψει» ένα μουσικό κομμάτι. Κάθε μέλος της ομάδας γράφει ένα μέρος του μουσικού κομματιού προσέχοντας την ακολουθία των ήχων (χοντρός, λεπτός κλπ). Στο τέλος η κάθε ομάδα εκτελεί το μουσικό κομμάτι της άλλης ομάδας.

Ομάδα 1

Ομάδα 2
Ήχος και μουσικός ήχος
Ανακαλύπτοντας τα μεταλλόφωνα και τα ξυλόφωνα


Εικονική απεικόνιση

  
Κατασκευή μουσικών οργάνων

"Η αγάπη  προς  τη  μουσική  εξελίσσεται μέσω της σχέσης  που έχει το παιδί με το όργανο. Ό,τι  κανείς έφτιαξε με τα ίδια του τα χέρια, καρφώνοντας, λιμάροντας και βάφοντας του ανήκει περισσότερο από το καλύτερα κουρδισμένο και μουσικά ανεπίληπτο όργανο, που προέρχεται από ένα κατάστημα" υποστηρίζει  ο  Regner (1994,  Ας μάθουμε να αγαπάμε τη μουσική).

Στόχοι
 • Όξυνση της φαντασίας και της παρατηρητικότητας αφού τα παιδιά καλούνται να χρησιμοποιήσουν σαν πρότυπα ήδη υπάρχοντα  μουσικά  όργανα  στα οποία επισημαίνουν τα απαραίτητα  μέρη του οργάνου, που συμμετέχουν στην παραγωγή του ήχου.
 • Να πειραματιστούν με τον όγκο και τα υλικά.
 • Να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας κάθε  ενέργεια προϊδεάζει την επομένη.
 • Να εφαρμόσουν όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων σχετικά με τον ήχο (ύψος, ένταση, χροιά-ηχόχρωμα, διάρκεια).

Κατασκευή πνευστού μουσικού οργάνου (Καζού ή Νανούρα)

 

Κατασκευή τυμπάνου

Κατασκευή άρπας


Κατασκευή ξυλόφωνου


Συμπεράσματα
 • Το φυσικό φαινόμενο του ήχου έγινε αντιληπτό από τα παιδιά και αυτό φάνηκε από τις προφορικές και εικονικές αναπαραστάσεις.
 • Μέσα από τη φυσιολογία τα παιδιά κατάφεραν να συνδέσουν την πηγή του ήχου με το αυτί. Αντιλήφθηκαν δηλαδή τη σύνδεση μεταξύ πομπού και δέκτη.
 • Τα παιδιά δούλεψαν ατομικά αλλά και ομαδικά με έντονη τη διάθεση συνεργασίας, ανταλλαγής.
 • Τα παιδιά ήρθαν σε  άμεση επαφή με την τεχνολογία και γνώρισαν ιδιαίτερες χρήσεις.
 • Παρατηρήσαμε ότι ακούνε πλέον  με μεγαλύτερη προσοχή και έχουν μάθει να συμμετέχουν σε ένα διάλογο σεβόμενα τις αρχές του. Έχουν «μεταμορφωθεί» σε ενεργητικούς ακροατές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου